REZANIE VODNÝM LÚČOM

Technológia

Technológia Rezanie vodným lúčom
Rezanie materiálov kvapalinovým lúčom je progresívna technológia delenia a opracovania materiálov vysokoenergetickým lúčom kvapaliny. Kvapalinový lúč pri pracovných tlakoch až 350 MPa získava rýchlosť až 4-krát väčšiu ako rýchlosť zvuku, pričom sa správa ako pevné teleso a svojím energetickým účinkom delí všetky zatiaľ známe druhy prírodných a technických materiálov.

Výhody rezania vodným lúčom

 Výhody Rezania vodným lúčom
rezanie bez tepelného a chemického ovplyvnenia materiálu
rezná hrana bez deformácií a otrepov
vylúčený výskyt mikrotrhlín na reznej hrane
vylúčený vznik škodlivých plynov, pár a prašnosti
materiál bez zvyškových napätí po rezaní
minimálna strata materiálu v reze (šírka rezu 0,1 – 1,5 mm)
rezná hrana prevažne nevyžaduje žiadne ďalšie opracovanie
deliť vrstvené materiály s rozdielnymi vlastnosťami


Najväčším plusom tejto technológie je rezanie za studena. To je vhodné najmä vtedy, keď rezanie, rezanie kovom a tepelné spracovanie poskytujú neuspokojivé výsledky alebo je neúspech kvôli mechanickým alebo fyzikálnym dôvodom.

Rezané materiály

Kovy

Kovy

Prednosťou technológie je rez bez tepelného ovplyvnenia, čo je zvlášť výhodné pri spracovaní zušľachtených a kaliteľných ocelí. Neprítomnosť napätí a trhlín väčšinou odstraňuje nutnosť prídavkov na opracovanie hrán. Možnosť delenia kovových fólií, masívnych plechov i plátovaných materiálov. Žiadne problémy pri rezaní nehrdzavejúcich ocelí, titánu, zinku, medi, kobaltu, atď.

Plasty a kompozity

Plasty a kompozity

Vhodné pre materiály citlivé na teplo, termoplasty, zvukovo a tepelne izolačné materiály vystužené vláknami (lamináty), kompozitné a húževnaté plasty (kevlar) a pod.

Sklo, keramika a kameň

Sklo, keramika a kameň

Možnosť rezať ľubovoľné krivky a tvary bez poškodenia povrchu a to i v prípade skla s napareným povlakom (zrkadlá). Vhodné aplikácie pri rezaní vrstveného lepeného skla (bezpečnostné bankové prepážky), prípadne i skla s kovovou armatúrou. Výhodná technológia pri zhotovovaní viacfarebných mozaík, intarzií architektonických interiérových doplnkov zo skla, keramiky, prírodného i umelého kameňa a to i v kombinácii s kovmi.

Dodanie podkladov

1. varianta V elektronickej forme vo formátoch cad /.dwg,.dxf/ -preferovaná varianta.

2. varianta Výkres v papierovej forme, prípadne náčrtok s rozmermi, na základe ktorého spracujeme potrebnú dokumentáciu v elektronickej forme.

Naše služby

Rezanie vodným lúčom
Našim zákazníkom ponúkame komplexný servis, vrátane možnosti dodania základných materiálov priamo od nás, čím sa celý proces od dodania podkladov až po dodanie finálneho výrobku priamo k vám môže výrazne skrátiť a zároveň sa pozitívne odrazí aj na cene výsledného produktu.

Materiály z našej ponuky :

Oceľové plechy
Plechy a platne z nehrdzavejúcej oceľe
Hliníkové plechy
Farebné kovy (mosadz, meď)
Technické plasty a kompozitné materiály

O nás

Spoločnosť Wittex Plus s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1999 orientuje na riešenia v oblasti priemyselných tesnení a tesniacich materiálov pre rôzne priemyselné odvetvia.

Stala sa významným dodávateľom tesniacich riešení pre široké spektrum zákazníkov od strojárenského, cez petrochemický, chemický, energetický, plynárenský až po potravinársky priemysel.

Súčasťou našej ponuky je výrobná činnosť, kde ponúkame naše výrobné kapacity pre zákazkovú výrobu, či kooperačné práce hlavne pri využití technológií delenia a opracovania materiálov vodným lúčom, obrábanie materiálov na CNC obrábacom centre, CNC a konvenčných sústruhoch, počítačom riadených rezacích plotroch alebo vysekávaním na výstredníkových a hydraulických lisoch.

Ďalšou významnou oblasťou, ktorou sa spoločnosť zaoberá je distribúcia priemyselných materiálov, ako je: guma, technické plasty, priemyselné textílie, termoizolačné materiály, geosyntetické materiály.

Žiadosť o ponuku

Meno / Firma*
Mesto / Obec
E-mail*
Telefón*
Správa*
 
* označené položky sú povinné

Kontaktujte nás

WITTEX plus, s.r.o.
Piešťanská 87
Veľké Kostoľany
92207

IČO : 36231720
DIČ : 2020187895
IČ DPH : SK2020187895

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Odd. Sro,
Vložka 11416/T


Prevádzka:
WITTEX plus, s.r.o.
Piešťanská 102
Veľké Kostoľany
92207
fax : +421 33 778 13 04
tel. : +421 33 771 90 74
        +421 33 771 90 75
email : predaj@wittex.sk
www :  www.wittex.sk